Anima, Pohrebné služby

Telefón - 24 hod:

Konateľ:     Karol Švingál  tel. 0919 454 999
Hrobár:  Martin Srniš     tel. 0919 193 444
Vodič:     Július Telek      tel. 0949 246 555

Taktiež rôzne typy urien

Adresa:

Technické služby Poltár, s.r.o.

Železničná 489/1

987 01 Poltár

Prevádzka:

Technické služby Poltár, s.r.o.

Továrenská 15

987 01 Poltár

Nonstop tel. čísla:

konateľ:   0919 454 999

hrobár:    0919 193 444

vodič:       0949 246 555