Anima, Pohrebné služby

Telefón - 24 hod:

Kontakt      tel. 0917 987 964

Taktiež rôzne typy urien

Adresa:

Technické služby Poltár, s.r.o.

Železničná 489/1

987 01 Poltár

Prevádzka:

Technické služby Poltár, s.r.o.

Továrenská 15

987 01 Poltár

Nonstop tel. čísla:


Tel.:       0917 987 964